martes, 16 de marzo de 2010

Novas observacións 12/3/2010

Nestes días pola comarca da Fonsagrada poidemos ampliar as observacións feitas. Indo por Córneas (Baleira) vimos un par de garzas reais Ardea cinerea, uns corzos Capreolus capreolus e unha garduña ou fuíña Martes foina. Como soe facer a Ley de Murphy, basta que apareza algo interesante para que non leves a cámara de fotos a man, lástima de fuíña.
No concello de Baleira xa son un mínimo de dúas parexas de cegoñas brancas Ciconia ciconia as que están moi atarefadas ca montaxe dos seus niños. tamén observamos o primeiro millafre negro Milvus migrans da tempada.


Cegoña branca Ciconia ciconia.

Millafre negro Milvus migrans.


Nunhas praderías nos altos da fraga da Marronda 3 lavercas Alauda arvensis completaron o día.


Laverca Alauda arvensis.
Publicar un comentario