viernes, 28 de septiembre de 2012

Puntuais novidades de flora

A pesar de que na maioría do territorio da comarca da Fonsagrada abundan as especies acidófilas, condicionado pola natureza química das rochas existentes, outras causas como as climatolóxicas, históricas, etc. condicionan a flora de certas áreas. Sen meternos a términos fitoxeográficos sempre se atopan zonas puntuais que condicionan a flora de certos lugares e que nos permite ir sumando especies novas neste blog.
Así é como atopamos na zona máis seca desta comarca como é o val do Navia (A Fonsagrada e Negueira de Muñiz) especies como son Rubia peregrina entre rochas ou con endemismos do NW da Península Ibérica como é Leucanthemopsis flaveola subsp. flaveola. Tamén nesta zona atopamos unha indicadora de medios nitrófilos como é Bryonia dioica.

Rubia peregrina no val do Navia (A Fonsagrada).

Leucanthemopsis flaveola subsp. flaveola no val do Navia (A Fonsagrada).

Bryonia dioica no val do Navia (A Fonsagrada).

Noutras zonas de mato existentes no val do Eo preto da Cortevella (Baleira) tamén é común atopar a Simethis planifolia en floración a partir de maio.

Simethis planifolia no val do Eo preto da Cortevella (Baleira).

E nas puntuais zonas de brañas e zonas enchoupadas que atopamos, como preto de O Sesto (Baleira), plantas como Hypericum elodes ou Parnassia palustris son dúas das especies que aparecen.

Hypericum elodes preto de O Sesto (Baleira).
 

Parnassia palustris preto de O Sesto (Baleira).

lunes, 3 de septiembre de 2012

De volta ornitolóxica

Sen ter novas destacables, no que á fauna ornitolóxica da comarca se refire, sempre aparecen motivos para actualizar o blog. Neste caso son especies das que xa temos falado pero que sempre merecen atención.
Os primeiros que merecen a nosa atención son os lagarteiros das torres Falco naumanni que volveron a visitar a comarca, por segundo ano concecutivo e nas mesmas datas, na segunda quincena de agosto. Se observaron grupos de ata 17 exemplares polos pastizais da Cima de Valquente, preto de Teilalle (Baleira). Esta vez si se observaron varios machos adultos desta especie.

Lagarteiro das torres Falco naumanni por Baleira.

Tamén se deixaron ver as perdices Alectoris rufa. Sedentaria e habitual na comarca, deberon ter unha boa época de cría pois imaxes como as da seguinte fotografía observáronse varias veces no verán.
 
Perdices Alectoris rufa pola Fonsagrada.

E as papuxas do mato Sylvia undata, máis habituais do que un servidor pensaba e que nesta zona atopa hábitats adecuados, sempre están ahí para tirarlle unhas fotos.

Papuxa do mato Sylvia undata polo Alto do Acevo (A Fonsagrada).