miércoles, 10 de marzo de 2010

Área recreativa da Cortevella - Baleira

Nun impresionante espazo natural que o río Eo forma cos seus meandros encóntrase a área recreativa da Cortevella. Sen dúbida un lugar recomendable para todos os amantes da natureza.

Vista parcial da área recreativa da Cortevella en Baleira.

Na miña primeira visita a este lugar atopo unha colonia de anduriñas dos penedos Ptyonoprogne rupestris nuns penedos na parte alta dun cantil rochoso.

Anduriñas dos penedos Ptyonoprogne rupestris nunha foto de archivo na mariña lucense.

Xa no río o primeiro merlo rieiro Cinclus cinclus que vemos na comarca.

Merlo rieiro Cinclus cinclus no río Eo na área recreativa da Cortevella (Baleira).

Pola beira do río, nunha zona que estivo temporalmente enchoupada pola crecida do río, atopamos un bo número de herbas das almorrás Ranunculus ficaria en flor que, como o seu nome común indica, ten propiedades medicinais que espero que ningún lector deste blog necesite.

Herba das almorrás Ranunculus ficaria na área recreativa da Cortevella (Baleira).

Xa para rematar e entrando na Fonsagrada, un macho de cardeal Pyrrhula pyrrhula que, igual que a femia de onte, enchía o peteiro de gromos de árbores froiteiras.
Macho de cardeal Pyrrhula pyrrhula na Fonsagrada.
Publicar un comentario