sábado, 30 de mayo de 2015

Un ano co lobo e outros mamíferos

Con motivo do censado a nivel estatal das poboacións de lobo, que en 2014 tivo lugar nas provincias de Lugo e Ourense, tiven ocasión de coñecer a situación actual do lobo ibérico Canis lupus signatus na comarca de Ancares, así como as costumes desta especie na súa loita diaria pola supervivencia.
Durante estas xornadas puiden observar como este animal, que mantén un número de efectivos relativamente aceptables na comarca de Ancares, pode pasar tan desapercibido no sei día a día para os humanos e tamén o complicado que resulta a súa observación directa. Máis doado resultou comprobar a súa presenza polo diferentes indicios que deixa.
Aínda así, e con algo de sorte, tivemos ocasión de observalo nalgunha ocasión e tamén de fotografalo. Do mesmo xeito que a técnica de fototrampeo nos permitiu filmalo nalgunhas ocasións máis.

Lobo ibérico no inverno fotografado neste pasado inverno de 2015.

Lobo ibérico na primavera – verán filmado mediante fototrampeo na comarca de Ancares no 2014.

Lobiño ibérico fotografado mediante fototrampeo na comarca de Ancares no 2014.

E ¿qué come o lobo?. Un estudio realizado na zona conclúe que corzo Capreolus capreolus e xabarín Sus scrofa son maioritariamente as presas potenciais do lobo ibérico nos Ancares. Coñecido é tamén nos últimos anos o descenso no número de corzos na Reserva de Caza de Ancares ao mesmo tempo que aumentaba o número de lobos ibéricos, aínda que esta última relación directa ben puidera ter outros factores a ter en conta como a existencia de novas doenzas nos corzos.

Macho de corzo Capreolus capreolus na comarca de Ancares.

Outras especies que poden ser presas potenciais do lobo ibérico nos Ancares son o rebezo e o cervo.
O rebezo Rupicapra pyrenaica parva posúe unha asentada poboación nos cumios dos Ancares e non é difícil de pensar que en ocasións poden ser presa fácil do lobo, especialmente as crías que a partir do mes de Abril poden ser presas fáciles.

Rebezo Rupicapra pyrenaica parva nos cumios de Ancares.

O Cervo Cervus elaphus é unha especie non moi abondosa pero si existente na comarca de Ancares. Actualmente empezan a aumentar as súas observación polo que cremos que pode estar aumentado o seu número e, porque non, pode ser outra potencial presa para o lobo ibérico nos Ancares.

Outro mamíferos que tamén observamos neste tempo na comarca de Ancares son os seguintes:
-O gato montés Felis silvestris, especie que non debe estar presente en gran número na comarca, polo baixo número de citas que teño recompiladas. Aínda así se constata a súa existencia con este montaxe fotográfico de un exemplar observado no concello de Cervantes a finais de 2014.

Gato montés Felis sylvestris na comarca de Ancares a finais de 2014.

-O raposo Vulpes vulpes. Presente en toda a comarca. Numerosas citas.

Raposo Vulpes vulpes por Cervantes.

-A marta Martes martes . Tamén presente en toda a comarca e con numerosas citas. Ademais esta especie é unha asidua visitante das cámaras de fototrampeo, como o simpático vídeo que vos deixo a continuación.


Vídeo de marta Martes martes por Pedrafita de Cebreiro a finais de marzo de 2015.

-O armiño ou doniña branca Mustela erminea. Observación de un exemplar preto de Doiras (Cervantes) o 22 de xullo de 2014.

-O furón bravo Mustela putorius. Observación de un exemplar atropelado preto de Quindous (Cervantes) o 17 de outubro de 2014.

-A lontra Lutra lutra, presente nas masas de auga da comarca mellor conservadas, temos a sorte de poder amosar este vídeo de dous exemplares novos xogando no río Navia preto de Torallo (Becerreá) o 30 de outubro de 2014.

Vídeo de lontras Lutra lutra no río Navia.

Fotografías e vídeos: Germán Torres, Pío A. de la Peña, Daniel Pérez.